Vuonna 2017

Pokka on ajassa elävä ja aktiivinen ammatillinen yhdistys, joka edistää jäsentensä hyvinvointia, osaamista ja yhteisöllisyyttä.


Yhteistyö

Rohkeus

Ilo 

Avoimuus 

Moniäänisyys

Helmikuu 2018
ma ti ke to pe la su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tavoitteena foorumi yhteistoiminnalle ja ammatilliselle edunvalvonnalle

Yhdistyksen toiminnan painopisteinä ovat edunvalvonta, psykologien yhteiset ammatilliset kysymykset, ammatti-identiteetin ja omien ammatillisten rajojen selkiinnyttäminen ja kollegiaalinen tuki. Toiminta-ajatuksena on, että toiminta lähtee pitkälle jäsenten aloitteista, innostuksesta ja toimintahalusta, ja että yhdistys on tällaisen toiminnan järjestämisen foorumi. Toimintasuunnitelma muotoutuu näin koko toimintakauden ajan.

Yhdistys toimii omalta osaltaan jäsenistönsä ammatillisten ja taloudellisten etujen edistäjänä. Yhdistyksellä on myös aiempaa tärkeämpi rooli taloudellisessa edunvalvonnassa muuttuneiden työehtosopimusmenettelyjen vuoksi. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa julkisten psykologipalveluiden turvaamiseen ja kehittämiseen Sote- ja maakuntauudistuksessa. Yhdistyksen tavoitteena on järjestää myös ammatillisia koulutuksia, joiden avulla jäsenet voivat kehittää omaa ammattitaitoaan. pyrkii edistämään kansalaisten oikeutta saada psykoterapiapalveluja tasapuolisesti. Psykologin antaman hoidon saaminen sairasvakuutuksen piiriin laajentaisi alueen asukkaiden mahdollisuuksia psykologiseen hoitoon. Lisäksi yhdistys tiedottaa jäsentensä tarjoamista yksityisistä psykologipalveluista edistääkseen psykologian käyttöä yhteiskunnassamme.

Kokoukset ja kohtaamiset perustana toiminnalle

Yhdistyksen toiminnan perusrungon muodostavat maaliskuun aikana pidettävä kevätkokous ja syys-lokakuussa pidettävä syyskokous sekä kaikille jäsenille avoimet johtokunnan kokoukset. Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaineen sekä muiden yhteistyöinstanssien kanssa pyritään järjestämään avoimia teemaseminaareja ja koulutuksia ajankohtaisista aiheista, jotka yhdistävät psykologian eri sovellutusaloilla toimivia psykologeja.

Yhdistys pyrkii rekrytoimaan psykologian opiskelijat toimintaansa ja liiton jäseniksi jo opiskelun alkuvaiheessa ja toimii yhteistyössä liiton opiskelijajärjestö Oidipuksen ja liiton opiskelijasihteerin kanssa. Tähän tavoitteeseen yhdistys pyrkii olemalla mukana fukseille järjestettävässä tilaisuudessa syksyllä ja järjestämällä keväällä yhdessä liiton kanssa edunvalvontaan painottuvan iltapäivän. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden akavalaisten järjestöjen kanssa muun muassa osallistumalla Akavan liittojen alueverkoston toimintaan. Yhdistys tekee yhteistyötä myös paikallisten potilas- ja asiakasjärjestöjen kanssa sekä kehittää yhteistyötä Psykologiliiton toimikuntien ja yhdistyksen välillä. Yhdistys tukee taloudellisesti  Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n kehitysyhteistyöhankkeita.

Yhdistyksen syyskokouksen yhteyteen pyritään liittämään elämyksellinen luontoon tai liikuntaan pohjautuva tapahtuma. Ammatillinen iltapäivä pyritään järjestämään kevätkokouksen yhteydessä tai kevään aikana jossakin toimipisteessä Pohjois-Karjalan alueella.

Yhdistys järjestää virkistystoimintaa jäsenistön yhteisissä tapahtumissa. Tavoitteena on aloittaa kevään toiminta perinteisellä Tammiriehalla ja päättää kevätkausi Keväthellaukseen.

Tiedotus ja viestintä keskittyvät verkkoon 

Tiedotuksessa käytetään yhdistyksen uusia kotisivuja sekä yhdistyksen Facebook-sivuja. Sisäisessä tiedotuksessa käytetään pääasiassa liiton jäsensihteeriä (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Jäsenkirje pyritään lähettämään sähköpostitse kaksi kertaa vuodessa syys- ja kevätkokousten yhteydessä.