Vuonna 2017

Pokka on ajassa elävä ja aktiivinen ammatillinen yhdistys, joka edistää jäsentensä hyvinvointia, osaamista ja yhteisöllisyyttä.


Yhteistyö

Rohkeus

Ilo 

Avoimuus 

Moniäänisyys

Maaliskuu 2018
ma ti ke to pe la su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Psykologiliiton yleinen tilanne - valoisat näkymät

Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola kertoo, että liiton tilanne on vakaa ja valoisa vaikka toimiston henkilökunnassa on tapahtunut vaihdoksia. Voimme olla todella tyytyväisiä, koska liiton taloudellinen tilanne on todella hyvä, eikä se ole itsestään selvyys nykyisessä järjestömaailmassa. Psykologian tarve määrällisesti ja laadullisesti on yhteiskunnassa kasvamassa ja korostumassa, mikä lisää psykologien määrää ja tarvetta. Liiton ja ammattikuntamme näkymät ova kaiken kaikkiaan valoisat.

Sote ja aluehallintouudistus - arvaamaton poliittinen muutos

Toteutuessaan kyseessä on valtava hallinnollinen ja käytännöllinen muutos, joka koskettaa Psykologiliittoa sekä työntekijänäkökulmasta että kansalaisten saaminen psykologipalveluiden näkökulmasta. Olennaista nykyisessä tilanteessa on hyödyntää muutoksen ja kehittämisen mahdollisuudet, torjua mahdolliset uhat ja säilyttää toimivat terveys- ja sosiaalipalveluiden osa-alueet. Edunvalvontanäkökulmasta on tärkeää kiinnittää huomiota konkreetttisiin kysymyksiin ja asioihin: palkkauksen harmonisointiin, kuntiin jäävien työntekijöiden organisointi- ja esimiesjärjestelyihin sekä työpisteiden sijaintiin sekä työn sisältöön. 

Psykologiliiton tavoiteena on harmonisoida palkat maakuntien korkeimmalle tasolle. Tämä tavoite saattaa olla kuitenkin ulottumattomissamme. Tällä hetkellä näyttää, että valtio ja työnantajapuoli päättävat asioista hyvin tiukasti. Soteuudistuksessa halutaan myös vaikuttaa työn sisältöön. Psykologien työtä pyritäänkin suuntaamaan hyvinvoinnin lisäämiseen. Psykologien ei tarvitse hoitaa vain ihmismielen vaurioita, vaan voimme olla mukana myös ennaltaehkäisevässä työssä.

Kilpailukykysopimus - osana suurempaa allianssia

Psykologiliitto osallistuu neuvotteluihin osana Akavaa ja sen neuvottelujärjestöjä. Toistaiseksi suurin kiistakysymys on ollut työaikakysymys. Työnantaja puoli haluaa lisätä työmäärää 24 tuntia. Nyt neuvotellaan siitä, miten tämä työmäärä lisätään: mikä on se järjestely, jolla tämä toteutetaan. Myös paikallinen sopiminen on ollut neuvotteluissa keskiössä. Psykologiliitto toivoo, että kaikki osapuolet pääsevät riittävän hyvään sopimukseen, johon kaikki voivat sitoutua.

Järjestökenttä muutoksessa - uusia avauksia

Akava on saanut uusia jäseniä, kuten poliisien ammattijärjestön. Lisäksi keväällä yritettiin muodostaa uusi iso ammattijärjestöjen keskusliitton, mutta tämä hanke on kuivumassa kasaan. Esimerkiksi insinöörit ovat pysyneet Akavassa, joten Akava näyttää päin vastoin vahvistuvan uusien jäsenten ansiosta. Uusi iso haaste ammattijärjestöille kuitenkin on, että työn luonne ja käsitys työstä on muuttumassa suuresti. Yrittäjyys on lisääntymässä myös Psykologiliiton sisällä. Ammattiliittojen toiminnan juuret ovat tehdastyössä, ja nyt maailma on erilainen. Ammattiliittojen pitää siis päivittyä. Psykologiliitto onkin ottanut yrittäjien asiat keskiöön.

Palkkojen kehittäminen - yksilön omat taidot korostuvat

Yleinen psykologien palkkakehitys on ollut hyvää hinnoittelusta irrottautumisen jälkeen. Kuitenkin paikalliset palkkaerot ovat suuria. Uusi Sote-uudistus jumittaa palkkakehitystä, mutta kehitystä ajetaan silti eteenpäin. Nyt täytyy vain odotella Soten muotoutumista; tällä hetkellä on vain odotettava. Tilanne on siis hieman haastava. Näin ollen yksilön neuvottelutaidot korostuvat. Työhönmenotilanteessa yksilöllä on aina mahdollisuus neuvotella, ja tämä tilaisuus kannatta käyttää.

Osaamisen soveltamisen yhteiskunnassa - vaikuttaminen tärkeää

Psykologien kannattaa hakeutua johtotehtäviin, kehittämistehtäviin ja jopa politiikkaan. Näin psykologit voivat olla päättämässä sekä vaikuttaa muihin päättäjiin. Myös media on hyvä keino edistää hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia. Emme halua vain profiloitua mielenterveydenhäiriöiden hoitamiseen vaan levittää myös hyvinvointia. 

Pinnalla olevat asiat - psykoterapia, opiskelijat, lapset ja psykologin rooli

Psykoterapiakoulutus on ollut esillä eduskunnassa sekä Helsingin Sanomien mielipidepalstoilla. Nyt olisi tärkeää hyötyä tästä pienestä hypestä. Tavoitteet Psykologiliitolla ovat tehdä psykoterapiasta tavallinen hoitomuoto. Psykoterapiakoulutus joudutaan maksamaan itse, kun taas esimerkiksi lääkereiden erikoiskoulutus on valtion maksamaa. Tehtävää on siis vielä paljon. Myös verottaja on ollut hieman epäoikeudenmukainen: koulutuksella ei ole verovahennysoikeutta täysimääräisesti.

Opiskelijahuollon asiat säilyvät painopisteinä. Psykologiliitto seuraa opiskeluhuoltolain edistymistä, opintopsykologitoiminnan kehitystä sekä YTHS:n ulottamista ammattikorkeakouluopiskelijoihin.

Työterveyshuollon toiminta halutaan turvata Sote-uudistuksessa ja lastensuojelun tasoa halutaan nostaa psykologien avulla. Mielenkiintoinen kysymys on myös psykologien rooli psykiatriassa. Kliinisen mielenterveyden ensimmäinen koulutus on tulossa päätökseen. Lisäksi F-diagnostiikan mahdollisuus tulla mukaan psykologien työnkuvaan vahvemmin on ajankohtainen asia. 

Uusi Akavan alainen itsensä työllistäjien ja yrittäjien ammattijärjestö on konkreettinen toimenpiden, jolla yrittäjien asemaan kiinnitetään huomiota. Yrittäjät ovat kasvava joukko Psykologiliiton jäseniä. Sote-uudistuksessa halutaan turvata, että myös pienemmät toimijat voivat olla mukava terveydenhuoltojärjestelmässä.

Kaiken kaikkiaan psykologien näkyvät ovat siis valoisat!

- Annarilla Ahtola & Roope Rytkönen