Vuonna 2017

Pokka on ajassa elävä ja aktiivinen ammatillinen yhdistys, joka edistää jäsentensä hyvinvointia, osaamista ja yhteisöllisyyttä.


Yhteistyö

Rohkeus

Ilo 

Avoimuus 

Moniäänisyys

Maaliskuu 2018
ma ti ke to pe la su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Monet kuuluvat liittoon myös siksi, että arvioivat yli 7 000 hengen ammattikunnan tarvitsevan yhtenäisyyttä ja myös kokeneiden jäsenten tukea. Nykyaikaisissa verkostoissa ei aina kysytä, mitä minä saan suorana vaihtosuhteena, vaan myös miten voin olla osallisena jossain, mikä hyödyttää meitä yhdessä – ja sitä kautta myös minua yksilönä.

 

1. Yksityisen ammatinharjoittamisen edistäminen

Liiton yksi päätavoite on yksityisen ammatinharjoittamisen edellytysten parantaminen kaikilla yhteiskunnan aloilla. Se toteutuu muun muassa lisäämällä psykologipalvelujen kysyntää ja tarjontaa yhteiskunnan eri aloilla. Tällä hetkellä ajankohtaisia tavoitteita ja hankkeita ovat muun muassa 

 • kuntoutuspsykoterapioiden korvaustason nostaminen kuntien ja kuntayhtymien ostopalvelujen lisääminen erityisesti psykoterapia- ja neuropsykologipalveluissa
 • psykologien asiantuntijuuden nykyistä laajempi käyttö työterveyshuollossa
 • psykologien tekemien tutkimusten korvaustason nostaminen ja psykologien antaman hoidon korvaaminen sairausvakuutuksesta
 • psykologiasiantuntijoiden käyttö käräjäoikeuksissa perhe- ja huoltajuusriitojen sovittelussa
 • liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijapsykologijärjestelmän rakentaminen
 • henkilöarviointeihin liittyvä työ – hyvän henkilöarvioinnin sertifikaatti; tiedotus aiheesta
 • ammatinharjoittajien ja yrittäjien yleisten toimintaedellytysten ja sosiaaliturvan parantaminen
 • Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmä
 • ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT
 • hankintalakiin ja hankintamenettelyyn liittyvät asiat.

Liitto valvoo myös neuropsykologien ja psykoterapeuttien etuja erityisesti sekä Valviran (pätevyyskysymykset) että Kelan suuntaan.

2. Ammatillinen neuvonta ja palvelut

Liitto tarjoaa ammatillista ja ammattieettistä neuvontaa ja tukipalveluja, kuten

 • ohjeet ammattietiikasta, psykologien lausunnoista, psykologityön määrästä ja laadusta ja tietosuojasta psykologin työssä
 • ammattiasioiden neuvonta (ammattiasioiden neuvonnan erikoispsykologi)
 • ammattieettinen neuvonta (vastaava psykologi ja ammattieettinen lautakunta )
 • ammatillisten palvelujen hinnoittelun konsultaatio liiton tekemien yksityisten psykologipalvelujen hintatutkimusten avulla
 • vastaavan psykologin tai ammattiasioiden neuvonnan erikoispsykologin henkilökohtainen puhelinneuvonta ja tarvittaessa mahdollisuus asianajan konsultaatioon liiton kautta.

3. Juridinen neuvonta ja palvelut

Liitto tarjoaa juridista neuvontaa:

 • toimiston oma neuvonta (puheenjohtaja, pääsihteeri, talouspäällikkö)
 • ammatinharjoittajien ja yrittäjien suora sähköpostineuvonta, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • konsultaatiomahdollisuus asianajotoimiston asianajajiin toimiston kautta
 • oikeudenkäyntitapauksissa oikeusturvavakuutuksen kautta apu asianajajan kuluihin ja oikeudenkäyntikuluihin
 • työsuhdeneuvonta, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • palkkaneuvonta, kuntasektorilla Max Ervast sekä muilla sektoreilla pääsihteeri ja puheenjohtaja. 

4. Vakuutukset                

 • oikeusturvavakuutus
 • vastuuvakuutus (tarvitaan muun muassa osallistuttaessa hankintamenettelyyn)
 • potilasvakuutus (tarvitaan muun muassa osallistuttaessa hankintamenettelyyn).

5. Tiedotus

 • Psykologi-lehti
 • liiton verkkosivut ja Facebook-yhteisösivu sekä psykologien alueelliset ja ammatilliset facebook-ryhmät
 • tiedotus suoraan jäsenille sähköpostitse kaikista psykologeja koskevista julkisista hankinnoista
 • tiedotus suoraan jäsenille esim. terveydenhuollon ammattihenkilön toimintakertomuksen jättämisestä
 • uutiskirje vähintään kaksi kertaa vuodessa sekä tarvittaessa ajankohtaista tiedotusta.

6. Tutkimukset

 • ammatinharjoittajien ansiot ja työllisyys
 • psykologipalvelujen hinnoittelu ja sen vaihtelu

7. Ammatinharjoittajaluettelot ja osaamisverkostot

 • psykoterapeuttiluettelo
 • neuropsykologiluettelo
 • psykologien asiantuntijaverkko
 • liiton jäsenten facebook-verkostot.

Tiedotusvälineiden ja muiden kyselyt eri alojen asiantuntijoista tulevat liiton toimistoon.

8. Kansainväliset sertifikaatit ja yhteydet               

Eurooppalaisen standardin mukaisia EuroPsy-peruspätevyyksiä on myönnetty useiden vuosien ajan. Psykoterapian EuroPsy-erikoispätevyyksien myöntäminen alk0i vuonna 2014. Työ- ja organisaatiopsykologian EuroPsy -erikoispätevyyksien myöntäminen alkaa vuoden 2016 aikana.

Liiton kautta saa suorat yhteydet myös kaikkiin eurooppalaisiin psykologiliittoihin, mikäli ne ovat tarpeen esimerkiksi työkokemusten vaihtamisessa.

Myös maailmanlaajuiset yhteydet toimivat (esimerkiksi International Association of Applied Psychology IAAP ja International Union of Psychological Science IUPsyS).

9. Koulutus

 • kokonaan tai osittain maksuttomat liiton täydennyskoulutustilaisuudet psykologeille
 • liiton ja Psykologiainstituutin yhteiset koulutukset, esimerkiksi Ammatinharjoittajan ABC sekä jatkokoulutukset
 • Psykologien yhteistyöjärjestö PYRYn apurahat.